บุคลากร
สถิติการเข้าชม
ผู้ชม
วันนี้ 54
เมื่อวาน 191
ทั้งหมด 152,442
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 54
เมื่อวาน 196
ทั้งหมด 208,840

"ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑" 

วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

เวลา ๑๓.๓๐ น. ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๖ สาขา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และกองวัฒนธรรมเป็นฝ่ายเลขานุการ เข้าร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่จะจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขึ้นบัญชีในระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 


ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จากรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้ทำการสำรวจเบื้องต้น ระหว่างปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ จำนวน ๘๘ รายการ รวมทั้งมรดกภูมิปัญญาที่คณะกรรมการฯ ได้นำเสนอที่ประชุมในวันนี้อีก ๑๗ รายการ รวมเป็น ๑๐๕ รายการ และคัดเลือกเหลือ ๓๓ รายการ เพื่อมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำข้อมูลสำหรับการพิจารณาเสนอขึ้นบัญชีในระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ต่อไป 


นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนมาตรการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๑ ของสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายให้สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ไปดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่จะทำการส่งเสริมและรักษา ในปี ๒๕๖๑ อย่างน้อย ๒ รายการ นำมาเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ข้อมูลเพิ่มเติม  http://www.bangkok.go.th/cultureนายสมเกียรติ  วัลลภธารี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เพลงมาร์ชโรงเรียน 


 เมืองมีนบุรี

คิวอาร์โค้ด ไลน์กลุ่ม
“ทิ้งเป็นที่...เก็บเป็นเวลา”
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตมีนบุรี

watmaischool.com  © 2016-2019 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×