บุคลากร
สถิติการเข้าชม
ผู้ชม
วันนี้ 34
เมื่อวาน 26
ทั้งหมด 73,588
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 44
เมื่อวาน 26
ทั้งหมด 93,322
สภาพพื้นที่และอาคาร

           โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกมีพื้นที่ประมาณ ไร่ เป็นลักษณะเหมือนแหลมยื่นไปในเขตหนองจอก ทางเข้าโรงเรียนอยู่เขตหนองจอก ประกอบด้วยอาคาร 3 อาคาร ประกอบด้วยห้องเรียน 22 ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องศูนย์การเรียนอนุบาล ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องวิชาการ ห้องขนมอบ ห้องดนตรีสากล ห้องนาฏศิลป์ ห้องกิจกรรมสหกรณ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-2 ห้องสื่อ ห้องศิลปะ ห้องลูกเสือ-ยุวกาชาด ห้องพระพุทธศาสนา ห้องพยาบาล ห้องMultipoint


           อาคารประกอบ คือ บ้านพักครู หลัง บ้านพักภารโรง หลัง ศาลารวมใจ หลัง เวทีกลางแจ้งสนามเด็กเล่นและลานอเนกประสงค์

เพลงมาร์ชโรงเรียน 

watmaischool.com  © 2016-2019 All rights reserved.

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ครูยศภัทร  คิดถูก  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 
เว็บสำเร็จรูป
×