บุคลากร
สถิติการเข้าชม
ผู้ชม
วันนี้ 76
เมื่อวาน 121
ทั้งหมด 50,888
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 82
เมื่อวาน 125
ทั้งหมด 64,468
ผู้บริหารเขตมีนบุรี

 
 

นายสว่าง  แก้วมณี
ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี

 

-ว่าง-
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต

  

นายณัฐฐพงฐ์ วิจิตรกูล
ผู้ช่วยอำนวยการเขต
 

นายสุขุม  อังอนันท์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


 

นายปรีชา  ชวาลไพบูลย์
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน


 

นายอนุสรณ์  พุ่มพวง
หัวหน้าฝ่ายโยธา

  

นางสาวกุญช์ณิชา  เทียนอุดม
หัวหน้าฝ่ายรายได้

 

นายสมบัติ แก้วสุรลิขิต 
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล


  

นางกนกนาถ  แสงอุทัย 
หัวหน้าฝ่ายการคลัง


 

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ


  

นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นสวัสดิ์ 
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ


 

นายดำรงค์ รื่นสุข 
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา


  

นางสมจิตร เอกอัจฉริยา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม


   
   
  

นายมงคล  สาตรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เพลงมาร์ชโรงเรียน 


watmaischool.com  © 2016-2019 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×